تشکل های ملی

اتحادیه حفاران غیرنفتی

رئیس: رضا اشرف سمناني
دبیر اجرایی: شهناز نوایی
آدرس: عباس‌آباد- اندیشه، خیابان شهید روح ا.. عبادی، خیابان منصور، پلاک 77، طبقه اول
کدپستی: 1595747914
تلفن: 88101685-88101686 (021)
نمابر: 88102316 (021)
پست الکترونیکی: info@inodu.ir
وب سایت: www.inodu.ir

تاریخچه