تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

رئیس: عبدالرضا یعقوب زاده
دبیر اجرایی: علی عماری اله یاری
آدرس: تهران، خیابان زرتشت غربی، کوچه سوم، پلاک ۱، ساختمان کیان، طبقه دوم، واحد ۳
تلفن: ۸۸۹۸۲۶۱۲-۱۶ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۸۲۸۷۳ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: officeisomee@yahoo.com
وب سایت: www.isomee.org

تاریخچه