تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

رئیس: عبدالرضا یعقوب زاده
دبیر اجرایی: ساقی باقری نیا
آدرس: در آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزي - شهر تهران - محله جمالزاده - کوچه دريا - کوچه همدان - پلاك 8 - طبقه چهارم – جنوبي
کدپستی: 1418693916
تلفن: 66940198
نمابر: 66940198
پست الکترونیکی: office@isomee.ir
وب سایت: www.isomee.ir

تاریخچه