تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان روده ایران

رئیس: محمود محمودی
دبیر اجرایی: علی خسروی
آدرس: تهران، خ 15 خرداد شرقی، ساختمان کرباسچی، پلاک 51، طبقه اول، واحد غربی
کدپستی: 1119945816
تلفن: ۳۳۱۳۳۷۱۹ - ۳۳۱۳۳۱۶۳ (۰۲۱)
نمابر: ۳۳۵۵۳۵۷۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: iraniancasing@gmail.com
وب سایت: irancasings.ir

تاریخچه