تشکل های ملی

اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای میرداماد، مجتمع پایتخت، برج بی، طبقه نهم، واحد ۹۰۱
تلفن: ۸۸۸۷۹۲۲۴ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۷۹۲۲۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@cdia.ir
وب سایت: www.cdia.ir

تاریخچه

متن تاریخچه