تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان دوچرخه

رئیس: کامران عظیم زاده صادقی
دبیر اجرایی: مسعود حسن پور
آدرس: تهران، محله گاندی، خیابان گاندی، خیابان سوم، پلاک 8، طبقه اول، واحد 2
کدپستی: 1517613713
تلفن: 88676187
نمابر: 89321228

تاریخچه