تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه‌های پلیمری

رئیس: امید کوشکی
دبیر اجرایی: امیر علیزاده منیر
آدرس: تهران، خیابان نجات الهی، خیابان اراک، پلاک 42، طبقه 4، واحد 4
کدپستی: 149894485
تلفن: 88903452 (021)
نمابر: 88905281 (021)
پست الکترونیکی: info@imbpa.com
وب سایت: www.imbpa.ir

تاریخچه