تشکل های ملی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

رئیس: مجید محمدپور
دبیر اجرایی: علی پناهی
آدرس: تهران، قائم مقام فراهانی، تقاطع مشاهیر، کوچه بهادری، پلاک ۲، واحد ۵ و ۶
تلفن: ۸۸۸۳۸۹۳۱ - ۸۸۸۳۱۹۱۷ - ۸۸۸۴۷۶۳۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۳۸۶۰۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@sipiem.com
وب سایت: www.sipiem.com

تاریخچه