تشکل های ملی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

رئیس: احسان ثقفی
دبیر اجرایی: عباس فتحی
آدرس: تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش خیابان گلریز، پلاک 81، طبقه سوم، واحد 8 و 10
کدپستی: 1589643137 - 1589643141
تلفن: ۸۸۸۳۸۹۳۱ - ۸۸۸۳۱۹۱۷ - ۸۸۸۴۷۶۳۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۳۸۶۰۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@sipiem.org
وب سایت: www.sipiem.org

تاریخچه