تشکل های ملی

انجمن شرکتهای نمایشگاه های بین المللی ایران

رئیس: سعید صیفی
دبیر اجرایی: مرتضی هاشمی
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر ، بالاتر از سه راه بهشتی ،خیابان نادر ، پلاک 10 ، واحد 8
کدپستی: 15116445131
تلفن: 6 - 88710845 (021)
نمابر: 43854938 (021)
پست الکترونیکی: iranexpocenters@gmail.com
وب سایت: www.anjoman-iran.com

تاریخچه