تشکل های ملی

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

رئیس: سهراب کارگرمعمولی رفتار
دبیر اجرایی: احمد شیروانی
آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمالی، خیابان پیامبر، خیابان مطهری، کوچه جواهریان، کوچه زیتون ، کوچه عزتی پور، پلاک ۶، طبقه ۱، واحد ۱
تلفن: ۴۴۰۰۹۸۰۹ - ۴۴۰۹۳۷۲۰ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۰۰۹۸۱۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iranian-distribution-co.com
info@apir.ir
وب سایت: www.apir.ir

تاریخچه