تشکل های ملی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران

رئیس: عباس منصوریان
دبیر اجرایی: علی فرزاد مهاجری
آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، بین خیابان خردمند جنوبی و ایرانشهر، ساختمان ۱۱۰، پلاک ۱۰۲، طبقه ششم غربی
کدپستی: ۱۵۸۴۷۷۴۸۵۸
تلفن: ۸۸۸۳۲۵۲۳ - ۸۸۸۳۲۵۲۸ - ۸۸۸۳۱۴۸۰ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۴۴۷۰۳ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@examie.com
وب سایت: www.examie.com

تاریخچه