تشکل های ملی

انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران

رئیس: ابراهیم جمیلی
دبیر اجرایی: فراز جبلی
آدرس: تهران - سعادت آباد، سرو غربی، پلاک ۱۲۶، واحد ۲
تلفن: ۲۲۱۳۳۲۵۶ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۰۸۴۲۳۶ (۰۲۱)
وب سایت: www.teex.ir

تاریخچه