تشکل های ملی

انجمن صنایع بازیافت فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

رئیس: فرزان گلچین
دبیر اجرایی: نیما اسلامی
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، خیابان نیروی انتظامی، بن بست ریاحی، پلاک ۱
تلفن: ۸۸۷۸۷۷۲۰ - ۸۸۷۸۷۷۱۹ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۹۸۵۲۵ (۰۲۱)
وب سایت: www.reopec.com

تاریخچه