تشکل های ملی

انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

رئیس: پرویز بیوک
دبیر اجرایی: جمشید مغازه ای
آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه نادر، پلاک ۱۲، طبقه ۲
کدپستی: ۱۵۱۱۶۴۴۶۱۳
تلفن: ۸۸۷۵۳۴۳۶-۷ - ۸۸۵۵۸۶۱۳ - ۸۸۵۵۸۶۱۷ - ۸۸۵۵۸۰۶۶ - ۸۸۵۴۶۳۱۳-۴ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۶۹۹۶۵ - ۸۸۵۵۸۰۶۶ (۰۲۱)
وب سایت: www.iranianacm.com

تاریخچه