تشکل های ملی

انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

رئیس: بختیار علم بیگی
دبیر اجرایی: عبدالرضا مظفری
آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی، ابتدای بزرگراه شهید همت شرقی، کوچه شهید اعلائی (سروستان 10) پلاک 20، طبقه دوم
کدپستی: 1661965814
تلفن: 26714581 - 26714586 - 26714597
نمابر: 26714316
پست الکترونیکی: info@dhci.org
وب سایت: www.dhci.org

تاریخچه