تشکل های ملی

انجمن صنعت بانکرینگ ایران

رئیس: مصطفی کشکولی
دبیر اجرایی: محمد رضا راوند
آدرس: تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان وحید دستگردی ، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۷۴، طبقه همکف
کدپستی: کدپستی ۱۹۶۸۶۴۴۱۸۱
تلفن: 88195689 (021)
نمابر: 88651711 (021)
پست الکترونیکی: bunkering.iran@gmail.com
وب سایت: www.iranbunkering.ir

تاریخچه