تشکل های ملی

انجمن صنعت پتروشیمی

رئیس: جعفر ربیعی
دبیر اجرایی: احمد مهدوی ابهری
آدرس: تهران، خیابان گاندی، خیابان هفدهم، پلاک ۴، طبقه ۳
تلفن: ۸۸۷۸۰۶۷۹ - ۸۸۷۷۰۶۷۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۸۲۸۷۵ (۰۲۱)

تاریخچه