تشکل های ملی

انجمن غلات ایران

رئیس: کاوه زرگران
دبیر اجرایی: اسماعیل علیپور یگانه
آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزي - شهر تهران - محله قائم مقام-سنايي - خيابان بيست و چهارم - خيابان قائم مقام فراهاني - پلاك 142 - طبقه دوم - 7
کدپستی: 1586975318
تلفن: 021-88828997-88326795

تاریخچه