تشکل های ملی

انجمن ملی طیور ایران

رئیس: غلامعلی فارغی
دبیر اجرایی: سعید اصغری فرد
آدرس: تهران – خيابان آزدي – بعداز چهاراه نواب – كوچه افروخته – پ 2 – ط 4 شمالي
تلفن: ۶۶۴۲۷۵۷۳ - ۶۶۹۲۱۰۸۷ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۵۶۹۴۰۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: soipi@yahoo.com
وب سایت: www.soipi.ir

تاریخچه