تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام

رئیس: سید مهدی میرسلیمی
دبیر اجرایی: حمیدرضا توکلی
آدرس: تهران٬ بزرگراه شهید گمنام٬ خیابان گلها٬ خیابان مرداد٬ کوچه یکم شرقی٬ پلاک ۲٬ طبقه دوم
تلفن: ۸۲ - ۸۸۳۳۲۶۸۰ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۰۰۸۶۵۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@ivpbia.ir
وب سایت: www.ivpbia.ir

تاریخچه