تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی ایران

رئیس: سید حسن میرباقری
دبیر اجرایی: مینا جانی
آدرس: تهران، مفتح شمالی، خیابان اصلی پور، پلاک ۳۶، طبقه اول، واحد ۱
تلفن: ۸۸۳۲۸۰۶۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۶۰۷۳۴۹۶ (۰۲۱)
وب سایت: www.anjomanpbci.ir

تاریخچه