تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان لوازم خانگی، قطعات و تجهیزات وابسته ایران

رئیس: حسین میرمحمد صادق
دبیر اجرایی: اسماعیل ارغوان
آدرس: تهران٬ پائین تر از میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه سوم، پلاک 6، طبقه دوم، واحد 7
تلفن: 88721432 (021)
پست الکترونیکی: e.arghavan@sanatooyan.com
وب سایت: www.iaha.co

تاریخچه