تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه جنتی، پلاک 40، کدپستی 1587754512
تلفن: 88522636 (داخلی 113)
نمابر: 88522636 (داخلی 124)
پست الکترونیکی: com.a@majmavaredat.ir

تاریخچه