تشکل های ملی

انجمن CNG کشور

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، نبش شمس تبریزی جنوبی و نفت جنوبی، برج آرین ، طبقه نهم ، واحد 35
تلفن: 22258810 - 22258806
نمابر: 2258248
پست الکترونیکی: info@ircng.com

تاریخچه