تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران

رئیس: حجت الله ذبیحی
دبیر اجرایی: عزت الله محمدپور
آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان اراک شرقی، پلاک ۱۶، طبقه ۴
تلفن: ۸۸۸۳۷۸۲۵ - ۸۸۸۳۷۸۶۹ - ۸۸۳۱۶۶۵۲ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۱۶۶۵۳ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: vpmsyn@gmail.com
وب سایت: www.irvpm-syn.com

تاریخچه