تشکل های ملی

شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته

رئیس: علی انصاری
دبیر اجرایی: مظفر علیخانی
آدرس: تهران، خیابان احمد قیصر (بخارست)، خیابان دهم، پلاک ۸، واحد ۷، طبقه ۴
تلفن: ۸۸۵۰۷۵۱۲-۳ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۵۰۷۵۱۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@tefso.com
وب سایت: www.ncfdeco.com

تاریخچه