تشکل های ملی

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

رئیس: عوض محمد پارسا
دبیر اجرایی: حمیدرضا صالحی
آدرس: تهران، خیابان سمیه، بعد از چهار راه مفتح، کوچه مژدهی، پلاک ۱، طبقه ۲
تلفن: ۸۸۸۲۵۱۱۰ - ۸۸۳۰۵۲۵۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۲۵۱۱۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@fieei.com
وب سایت: www.fieei.com

تاریخچه