تشکل های ملی

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

رئیس: محمود اولیائی
دبیر اجرایی: سروش آروند
آدرس: تهران - خبابان باقرخان غربی - پلاک 64 - طبقه 4 واحد 16
تلفن: 66903379 (021)
نمابر: 66903379 (021) داخلی 7
پست الکترونیکی: info@nimec.ir
وب سایت: www.nimec.ir

تاریخچه