تشکل های ملی

گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت های خارجی (مجمع واردات)

رئیس: محمدرضا بوترابی
آدرس: تهران، کامرانیه، چیذر، میدان ندا، نبش بلوار عسگری، شماره ۵۸، طبقه ۵
تلفن: ۲۲۶۹۵۷۱۷ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۶۹۵۷۱۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@majmavaredat.ir
وب سایت: www.majmavaredat.com

تاریخچه