تشکل های استانی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و تره بار

اتاق: البرز
رئیس: حسين بهشتي
دبیر اجرایی: سعيد جو كار
آدرس: كرج، ولد آباد بزرگ، خيابان ۲۲ بهمن، كوچه بهمن هفدهم
تلفن: ۳۳۴۱۶۰۹۳-۹۸-۹۹ (۰۲۶)
نمابر: ۳۳۴۱۶۰۸۹ (۰۲۶)
هیئت مدیره: حسين بهشتي، سيد كاظم مير جليلي، سيد احمد مير جليلي، علي زكي زاده، قدمعلي دمرچيلو، محمد دهقاني و حميد دهقاني
بازگشت

تاریخچه