تشکل های استانی

اتحادیه صادرکنندگان

اتاق: گرگان
رئیس: فرهاد كفايي پور
آدرس: گرگان، خيابان شهيد نامجو، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي گرگان
تلفن: ۳۲۲۲۹۷۹۹ (۰۱۷)
نمابر: ۳۲۲۲۰۴۰۰ (۰۱۷)
هیئت مدیره: فرهاد كفايي پور، امير عابدي، علي توانا، محمد علي اورسجي، حبيب اله تقي زاده، عزيز قلي محمدي و هادي كاظم پور
بازگشت

تاریخچه