تشکل های استانی

انجمن تولیدکنندگان قارچ و کمپوست

اتاق: قزوین
رئیس: محمد كاظم ملكي
آدرس: قزوين، بلوار شهيدمدرس، روبروي مسجدمحمد رسول الله، نبش كوچه صفا، شماره ۴۶۸، جنب ساختمان آتش نشاني، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی قزوين
تلفن: ۳۳۳۵۱۸۵۵ (۰۲۸)
نمابر: ۳۳۳۶۰۷۲۱ (۰۲۸)
هیئت مدیره: محمد كاظم ملكي، سيد علي رضوي، محمد رضا علمي زاده، اكرم مشهدي عباس و خانم مشايخ
بازگشت

تاریخچه