تشکل های استانی

انجمن صادرکنندگان فرش

اتاق: قم
رئیس: ابوالفضل رجبيان
دبیر اجرایی: ناصر محمدی
آدرس: قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از كوچه ۳۳، جنب ساختمان آتش نشاني، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی استان قم
تلفن: ۳۷۷۷۳۵۶۳ (۰۲۵)
نمابر: ۳۷۷۷۵۱۵۶ (۰۲۵)
هیئت مدیره: ابوالفضل رجبيان، رضا محمد بيگي، جواد كاظمي، كاوه نوري كوپايي و احمد شجاع فرد
بازگشت

تاریخچه