تشکل های استانی

خانه معدن استان اردبیل

اتاق: اردبیل
رئیس: بخشعلی ضربی زاده
دبیر اجرایی: سیدمهدی سیدمجرد ثمرین
آدرس: اردبیل-بخش مرکزی-شهر اردبیل-کارشناسان فاز دوم-بزرگراه بسیج-خیابان بوستان پلاک 517 طبقه همکف
تلفن: 045-33727319
نمابر: 045-33742002
هیئت مدیره: بخشعلی ضربی زاده، احمد عباسی شیران، تقی راستگو، لطیف محسنی، رسول غضنفری، عباس وکیلی و رحیم فرهادی/ عسگر محمودنیا شیران و پیمان گوهری
بازگشت

تاریخچه