تشکل های استانی

شعبه انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

اتاق: قزوین
رئیس: عليرضا اكبري
دبیر اجرایی: سيد مصطفي عامري
آدرس: قزوين، بلوار شهيدمدرس، روبروي مسجدمحمد رسول الله، نبش كوچه صفا، شماره ۴۶۸، جنب ساختمان آتش نشاني، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی قزوين
تلفن: ۳۳۳۵۱۸۵۵ (۰۲۸)
نمابر: ۳۳۳۶۰۷۲۱ (۰۲۸)
هیئت مدیره: علي اصغر يوسفلي، سيد مصطفي عامري، عليرضا اكبري، ابراهيم طالقاني و مازيار كردستاني
بازگشت

تاریخچه