تشکل های استانی

شعبه انجمن شرکت های صنعت پخش

اتاق: شیراز
رئیس: رسول خواجوئي
دبیر اجرایی: مسعود اختر شناس
آدرس: شيراز، خيابان باغتخت، خيابان شهيد حدادي، جنب فروشگاه دمس
تلفن: ۳۶۲۹۴۹۱۵-۹ (۰۷۱)
نمابر: ۳۶۲۹۴۹۱۰ - ۳۶۲۹۴۹۱۴ (۰۷۱)
هیئت مدیره: رسول خواجوئي، سيروس نيمروزي، مسعود اختر شناس، فرزاد گودرزي، عبدالمطلب عدناني، خليل كاوياني و مهدي آورم
بازگشت

تاریخچه