تشکل های استانی

شعبه انجمن ملی خرمای ایران

اتاق: شیراز
رئیس: محمد صادق حميديان
آدرس: شيراز، خيابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگري، نبش كوچه ۷۳/الف
تلفن: ۳۶۲۹۴۹۱۵-۹ (۰۷۱)
نمابر: ۳۶۲۹۴۹۱۰ - ۳۶۲۹۴۹۱۴ (۰۷۱)
هیئت مدیره: محمد صادق حميديان، ابوالقاسم كاوسي، فيروز حسن آبادي، محسن يزداني جهرمي و حميدرضا مرداني
بازگشت

تاریخچه