تشکل های استانی

شعبه انجمن پسته ایران

اتاق: سمنان
رئیس: نوید مسعودیان
دبیر اجرایی: منصور عباسيان
آدرس: سمنان، بلوار ۱۷ شهریور، خیابان میرزا کوچک خان جنگلی
تلفن: ۳۳۴۶۴۰۰۲-۶ (۰۲۳)
نمابر: ۳۴۴۶۴۰۰۹ (۰۲۳)
هیئت مدیره: نوید مسعودیان، اسماعیل شوکت آبادی، مسعود شوکتی فر، علی اصغر ورکیانی زاده، محمدرضا علی نژاد، محمد رضا کردی و سید حسن امیراحمدی / مهدی اصغر زاده و محمد علی حسین سعیدی
بازگشت

تاریخچه