مهین بوالحسنی

user

مهین بوالحسنی

سوابق کاری:

  • نایب رئیس کانون زنان بازگان البرز
  • نایب رئیس کانون زنان بازرگان
  • عضو کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی البرز
  • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات گردشگری گل گشت البرز
  • بازرس بنیاد کارآفرینی زنان البرز