رحیم بنامولایی

user

رحیم بنامولایی

سوابق کاری:

  • عضو هیئت مدیره انجمن شیرینی و شکالت ایران
  • عضو هیئت مدیره انجمن توسعه و ترویج و تجارت محصولات حالل
  • رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک و غذای کودک
  • مدیر عامل شرکتهای محصولات غذایی غنچه پرور و فاران
  • مدیر گروه صنایع غذایی آی سودا
  • عضو هیئت نمایندگان و نائب رئیس اول اتاق بازرگانی البرز