• رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران وقزاقستان
  • مشاور امور بازرگانی و بین الملل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان
  • رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت صادرات پیشگامان گلستان (اولین شرکت مدیریت صادرات در کشور رتبه D  از سازمان توسعه تجارت ایران)
  •  بازرس و رئیس کمیسیون بازرگانی وسرمایه گذاری اتاق مشترک ایران و روسیه ۱۳۹۳ -۱۳۸۹
  • عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی و معدنی ایران و گلستان