• مدیر عامل شرکت بهاران شیمی به مدت ۱۸ سال
  • صادر کننده به کشورهای هند – سنگاپور – امارات و صربستان