• عضو کمیسیون جوان اتاق
  • رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان قم
  • شرکت نیام پلاستیک – تولید ورقهای پلاستیکی