• مجتمع صنایع چسب استحکام
  • تولیدی انسجام چسب
  • تولیدی نیام پلاستیک
  • گروه شیمیایی ثنا، مروارید دانه، جهت پلاستیک، گچ قدس
  • صنایع بسته بندی و ظروف پلاستیکی
  • دارای دفتر نمایندگی در ۱۲ کشور
  • هیأت مؤسس و هیأت امنای مؤسسه خیریه الزهرا