• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران
  • عضو هیأت رئیسه و خزانه دار اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران
  • عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی اتاق ایران
  • صادرکننده محصولات کشاورزی به کشورهای CIS (روسیه، گرجستان، ترکیه و ایتالیا)
  • صادرکننده نمونه سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷