• مدیرعامل شرکت شفق کار پارس
 • مدیرعامل شرکت تولیدی صنایع سیمگون
 • قائم مقام مدیرعامل شرکت تولیدی شیبه
 • مدیرعامل بخش اقتصادی موسسه پشتیبان صحا
 • مدرس دانشگاه در حوزه های مدیریتی اقتصادی و کارآفرینی
 • مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی قزوین
 • رئیس کمیته تخصصی خدمات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
 • رئیس هیأت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین
 • نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار و سابقه نمایندگی کارفرمایان در شورای عالی اشتغال کشور
 • عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران و رئیس کمیسیون صنایع و تجارت کانون عالی
 • مشاور اشتغال و کارآفرینی استاندار اسبق قزوین
 • نماینده بخش خصوصی و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف : اداره کار، سازمان امورمالیاتی و اداره کل تأمین اجتماعی و حضور در کمیسیون های تخصصی اقتصادی استان
 • عضو هیأت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی پاتیرا