• عضو هیأت مدیره شرکت دوچرخه سازی قوچان و رئیسه بانک صنعت و معدن
 • عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت سرمایه گذاری شاهد خراسان
 • مشاور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • عضو غیرموظف هیأت مدیره شرکت شرق کاوه
 • عضو هیأت رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
 • عضو غیرموظف هیأت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس
 • عضو غیرموظف هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان
 • عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد
 • مدیرعامل فولاد خراسان
 • رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
 • مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
 • مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی