• مدیرعامل شرکت پادایران در زمینه طراحی و تولید مبلمان اداری با بیش از ۳۰ سال سابقه مستمر
 • رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران (۳ دوره)
 • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران (۳ دوره)
 • عضو کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی ایران
 • عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران
 • نایب رئیس شورای ملی مبلمان ایران و صنایع وابسته (۲ دوره)
 • عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایی مبلمان تهران (۲ دوره)
 • عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران (۲ دوره)
 • رئیس هیات مدیره شرکت فیپکو
 • عضو اتاقهای بازرگانی ایران و آلمان، ایران و فرانسه، ایران و ایتالیا- عضو انجمن معماران داخلی
 • عضو انجمن مدیریت ایران
 • مدیر پروژه تولید و انتشار سه عنوان کتاب در زمینه روند واردات و صادرات مبلمان ایران، شناسایی بازارهای هدف صادراتی مبلمان
 • تدوین استراتژی صنعت مبلمان ایران با رویکرد صادراتی