• عضو هیات رئیسه شرکت عقاب افشان
 • ۱۶ سال مدیر عامل شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان. این شرکت با مدیریت ایشان ظرف مدت ۷ سال از آغاز تولید به بزرگترین تولید کننده اتوبوس در بخش خصوصی کشور تبدیل شد. شرکت عقاب افشان در سال ۱۳۸۹ سهم ۴۸ درصدی را از بازار اتوبوس کشور بدست آورد و پس از چند دهه ایران خودرو دیزل را در رده دوم قرار داد.
 • صادرکننده نمونه استانی
 • کارآفرین نمونه استان سمنان، لوح تقدیر از جانب وزارت کار و امور اجتماعی
 • کارفرمای نمونه حامی کارگر در استان سمنان، لوح تقدیر از سوی سازمان تأمین اجتماعی
 • عضو شورای سیاستگزاری صنعت خودروی کشور
 • عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع کشور
 • عضو هیئت نمایندگان مدیران صنایع استان سمنان رییس اتحادیه صادرکنندگان استان (سال ۱۳۸۷تا ۱۳۸۹)
 • عضو کانون عالی کارفرمایان استان سمنان
 • عضو انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان
 • عضو هیئت امنای مهدیه بزرگ سمنان
 • رئیس انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان