• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند از سال ۱۳۸۴ تاکنون
  • منشی اتاق بازرگانی بیرجند
  • مدیرعامل شرکت بازرگانی پارت انرژی
  • فعالیت اقتصادی با کشورهای افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان
  • عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان از سال ۱۳۸۸