• رئیس هیات مدیره  شرکت  نمک های باریم و استرانسیوم آسیا
  • عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی سمنان
  • نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی
  • عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان
  • سی و شش سال و سی سال سابقه تولید و مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت های تولیدی